Oltan ve Köleoğlu'nun santraline karşı güçbirliği: ZMO da davaya müdahil oldu

Oltan ve Köleoğlu'nun santraline karşı güçbirliği: ZMO da davaya müdahil oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi sınırları içerisinde Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali (BES) projesi hakkında Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir’ kararının iptali istemiyle Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davaya TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şubesi de müdahil oldu.

‘SÜREÇ KAMUOYU BİLGİSİ DIŞINDA YÜRÜTÜLÜYOR’

Konuya ilişkin açıklama yapan ZMO Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, “Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) tarafından davacılar yanında davaya müdahil olma talebiyle mahkemeye sunulan 11.09.2020 tarihli dilekçede, Çarşamba Ovasının tarımsal sit alanı ilan edildiği, sürecin kamuoyunun bilgisi dışında yürütüldüğü, biyokütle enerji santrallerinin kömür ile çalışan termik santrallerden yüzde 150 daha fazla azot oksit, yüzde 600 daha fazla uçucu organik bileşenler, yüzde 190 daha fazla partikül madde ve yüzde 125 daha fazla karbon monoksit yaydığı, santralin üretime geçmesiyle günde 1500 ton su kullanılacağı, ovada tarım yapılmayacağı, hava kirliliğinin artacağı, halk sağlığının bozulacağı, su kaynaklarının kirleneceği ileri sürülerek iptali istenilmiştir. 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında "Nitelikli Tarım Alanı" olarak gösterilen ve aynı zamanda 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Çarsamba Büyük Ova koruma alanı ilan edilen saha içinde yer alan dava 1.sınıf tarım arazileri ile ilgili olarak 5403 sayılı kanunun amir hükümleri uyarınca alternatif konusu alan araştırması yapılmadan ve Il Toprak Koruma Kurulu tarafından amaç dısı kullanım izni alınmaksızın ( 108, 109, 110 ve 111 numaralı parseller yönünden) yapılan ÇED başvurusunun mevzuatta aranan koşullar sağlanmadan yapılmış olması nedeniyle tesis edilen işlem hukuka ve mevzuata aykırı olduğu belirtildi” diye konuştu.

‘TOPRAĞI VURAN HER DÜZENLEMENİN KARŞISINDAYIZ’

Dilekçede ayrıca ZMO’un, kaynağını T.C. Anayasası’ndan aldığı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu ve ülkedeki tarımsal topraklarının korunması için gereken her türlü girişimde bulunmakla yükümlü olduğu vurgulandı. “Samsun 3. İdare Mahkemesi, ZMO’nun talebini uygun görerek, 14 Ekim 2020 tarihinde verdiği kararla davaya katılma istemini kabul etmiştir” diyen Başkan Çobancı, odalarının tarım topraklarının kaybına neden olacak her türlü düzenlemenin karşısında olduğunu vurguladı.

Tolga BİRGÜCÜ

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow