İnferno (Cehennem) nedir? Ne anlama gelir?

İnferno (Cehennem) nedir? Ne anlama gelir?

diyekonustu.com - Inferno ne demek? İnferno nedir? Cehennem nedir? Cehennem ne anlama gelir? Cehennem dini anlamı nedir? Cehennem adı nereden geliyor? Cehennem adı nereden geliyor? Cehennem kaç tabaka? Cehennem azabının çeşitleri nelerdir? Cehennemin kaç ismi vardır? Cehennem ateşi kaç derece? Cehennem nasıl bir yer olacak? Cehennemin büyüklüğü? Cehennemin soğuk yeri var mı? Cennet ve cehennemin katmanları nelerdir? Cehennem Obruğu kaç metre? Dini inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer anlamı taşıyan Cehennemle ilgili detaylar...

inferno ne demek? 
* Cehennem
* Cehennem gibi yer.
* Dini inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
* Çok sıkıntılı yer
* Yangın felaketi (HUKUK)

 

Cehennem nedir?
* Din inanışına göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza gördükleri yer; tamu.
* Çok sıkıntılı, koşulları çok kötü yer.
Cehennem, çeşitli inançlarda ölüm sonrası ceza çekilen ateşli bir yer olarak gösterilir. Cehennemde kalma süresi inanca göre değişiklik gösterebilir. Cehennemde günah borcu ödeninceye kadar kalınıp sonra tekrar cennete gidilebilir. Ancak, cehennem bazıları için sonsuza dek ateşte yanmak anlamına gelir.* Din inanışına göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza gördükleri yer; tamu.
* Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilah kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlahi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onların yolundan giden bütün alimler ve evliyalar kesin bir bilgi olarak bildirmişlerdir. Esasen Allah'ın adaleti cehennemi gerektirir. Ezenlerle ezilenler, haklılarla haksızlar, zalimlerle mazlumlar, iyilerle kötüler, inananlarla inanmıyanlar, Allah'a kul olanlarla kula kul olanlar eşit olamaz. Allah'ın adaleti iyilere mükafat, kötülere cezayı gerektirir. İnkarcılar hayatı manasız bulmakla, ölümü de kendilerini ve bütün sevdiklerini yok eden ebedi bir idam saymakla daha hayatta iken cehennemin müjdecisi olan ruh bunalımını yaşıyorlar. Cehennem dini anlamı nedir?
Cehennem; İslam dininde, ahiretteki bir azap yeridir. İslam inancında kafir (inanç esaslarından bir veya daha fazlasına inkar eden), müşrik (Allah'ın birliğine inanmayan) ve münafık (Müslüman gibi görünüp İslam'a inanmayan) olan kişiler öldükten sonra, ahirette, sonsuza kadar cehennemde kalacak ve azap göreceklerdir.

Cehennem adı nereden geliyor?
Cehennem kelimesinin kökeni İbranice'de bir kelime olan ''Ge-Hinnom''dur. ... '''Ge'' vadi, 'anlamına gelir. ''Hinnom'' ise bir isimdir. Yani ''Ge–Hinnom'' ''Hinnom Vadisi'' demektir. Bu sözcük İngilizceye Gehenna, Fransızcaya da Géhenne olarak geçmiştir.

Cehennem kaç tabaka?
Allahu, yedi kat yer altında yedi tabaka cehennem yaratmıştır ki, birbirinden aşağıdadır. Her tabakanın arası beşyüz yıllık mesafedir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Her birinin içinde ateşten yetmişbin dağ vardır.Cehennem azabının çeşitleri nelerdir?
* Soğukla azap
* Yılan, akrep gibi hayvanların sokması
* Başına topuzlarla vurmak
* Aç bırakmak
* Zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak
* Vücutları büyültülerek azabın şiddetlendirilmesi
* İrinli su içirmek
* Gayya kuyusuna atmak

Cehennemin kaç ismi vardır?
Kur'an'da cehennem için yedi isim kullanılmıştır: Cehennem (derin kuyu), nâr (ateş), cahîm (son derece büyük, alevleri kat kat yükselen ateş), hâviye (düşenlerin çoğunun geri dönmediği uçurum), saîr (çılgın ateş ve alev), lezâ (dumansız ve katıksız alev), sakar (ateş), hutame (obur ve kızgın ateş).

Cehennem ateşi kaç derece?
Cehennem ateşi 445 derece

Cehennem nasıl bir yer olacak?
Kuran, cehennemi çeşitli işkence mekânları bulunan, duvarlarla çevrili ve bekçileri olan bir mekân olarak tasvir ediyor. Uygulanacak azap türlerinin başında ateş geliyor. Zebânîlerin merhametsiz, haşin, sert ve çok güçlü oldukları da ifade ediliyor. Cehennemde görevli meleklerin sayısı 19 olarak açıklanıyor.

Cehennemin büyüklüğü?
Yerin yarıçapı 6.000 küsur kilometre olduğuna göre, merkeze kadar bu sıcaklık 200 bin dereceyi buluyor. Bu ateş, dünya ateşinden 200 kat daha şiddetlidir. Küçük cehennem, büyük cehenneme ait birçok görevi dünyada ve berzah âleminde yapıyor.

Cehennemin soğuk yeri var mı?
Cehennemde bir yere "Zemherir" denir, yani, soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz. Kâfirlere, bir soğuk bir sıcak, sonra soğuk sonra sıcak Cehenneme atılarak, azap yapılacaktır.

Cennet ve cehennemin katmanları nelerdir?
Reşahat kitabında deniyor ki: "Zemherir denilen soğuk Cehennemin azabı çok şiddetlidir." İbn Abbâs (r.a.)'dan gelen bir rivayette, Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bunlar, Firdevs, Adn Cennet'i, Nâim Cennet'i, Daru'l-Huld, Me'va Cennet'i, Daru's-Selâm ve İlliyyûn'dur.

Cehennem Obruğu kaç metre?
Bir yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Elips biçimindeki ağız kısmı çapları 250 m ve 110 m olup derinliği 70 metredir.

Cennet cehennemde kaç basamak var?
Cennet çöküğünün içine her biri oldukça geniş 452 basamaklı taş bir merdivenle inilir. Kiliseye 300. basamakta varılır. Kiliseden sonraki mağaranın bitim noktasında mitolojik bir yeraltı deresinin sesi duyulur.

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow