Av. Esad Şirinoğlu yazdı: Üstsoyunuzdan miras kaldığı duyumunu aldıysanız dikkat!

Av. Esad Şirinoğlu yazdı: Üstsoyunuzdan miras kaldığı duyumunu aldıysanız dikkat!

Miras hakkı bilindiği üzere mülkiyet hakkını doğuran, mülkiyet hakkının en temel ve kanuni sebeplerinden bir tanesidir. Mirasbırakanın bir veya iki üstsoy olduğu durumlarda mirasa dayalı mülkiyet hakkının tespiti bir hayli kolay.

Bunun ötesinde üç veya dört üstsoydan kalan mirasın tespiti ise daha zor olmaktadır. Fakat bu durumda dahi mirasbırakanınız ile aranızdaki soybağını ve mülkiyet haklarınızı tespit ettirmenin imkansız olduğu söylenemez.

Üstsoylarınızdan falan yerde miras kaldığı duyumunu almış olabilirsiniz. Pek tabii ki meseleyi araştırmaktan çekinmemelisiniz. Zira mirasbırakanınız ile aranızdaki soybağını tespit ettiğinizde mesele yüksek oranda çözüme kavuşmuş olacaktır.

İLK ADIM SOYBAĞININ TESPİTİ

Üstsoydan kalan mirası edinebilmek için katedilmesi gereken ilk aşama mirasbırakan ile olan soybağının tespit ettirilmesi. Nüfus Genel Müdürlüğü kayıtlarında mirasbırakanınıza ait kayıtlar mevcutsa bu iş çok kolay.

Fakat mirasbırakanınız, Cumhuriyet öncesi yaşamış, vefat etmiş ve nüfus bilgileri sisteme kaydedilmemişse arşivlere doğru uzun bir yolculuk ve araştırma yapılması gerekebilir.

Tabii ‘Osmanlı Arşiv Dairesi Başkanlığı’ dendiğinde birçok insan ‘aman efendim milyonlarca evrakın içinden bizimkini nereden bulalım?’ düşüncesine girmekte ve kısmen de haklı olmaktadırlar.

Bir kısım insan da, ‘hiçbir şey olmasa işin manevi kıymeti var.’ der ve İstanbul Kağıthane’yi, Osmanlı Arşivleri’nin yolunun tutar.Her ne kadar çoğu tercümana göre bu iş iğne ile kuyu kazmak gibi bir uğraş olsa da, aynı zamanda tarihin tozlu raflarında dolaşmanın, hakikaten ayrı bir tadı vardır.

Hiçbir şey olmasa da, tozlu rafların tozunu atmış olmak ayrı bir lezzet verir insana.

İşin tadını tuzunu bir kenara koyup realiteden bahsedecek olursak, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Osmanlı Arişvleri Dairesi Kağıthane yerleşkesi, dünyanın bir çok ülkesinden, aynı işi yapan görevlilerce ifade edilenlere göre, en sistematik ve kaliteli arşiv çalışmalarını yürüten kurumlardan bir tanesi ve Cumhuriyet öncesinden kalan miras sahipleri için en önemli kaynaktır.

Osmanlı Arşiv Daire Başkanlığı, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan dağılışına kadar, nüfus kayıtları, tapu tahrir defterleri, tımar ve zeamet defterleri, bakanlıklar içi ve arası yazışmalar, idari ve adli süreçlere ilişkin bilgi belge ve yazışmalar, vakıflar ve her nevi evrak ile Osmanlı tarihini günümüze aktarmaya çalışmaktadır.

Doğru ve metodolojik yapılacak bir arşiv araştırması ile mirasınıza dair bilgi ve belgelere ulaşmanız pek tabii ki mümkündür. Araştırmanın sistematik olması çok önemlidir.

Zira arşiv görevlilerinin ifadelerine göre arşiv araştırmasına gelip eli boş dönen kişi sayısı da ne yazık ki az değildir.

Yapmanız gereken inanmış ve kararlı bir şekilde yola düşüp, sistematik olarak çalışmalara başlamaktır.

Sağlıcakla kalınız.

 

 

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow