Etil alkol (Etanol) nedir? Etil alkolün kullanım alanları nelerdir?

Etil alkol (Etanol) nedir? Etil alkolün kullanım alanları nelerdir?

Etanol; etil alkol. Sarhoşluk veren içeceklerdeki alkoldür. Renksiz, uçucu, yanıcı bir sıvıdır (C2H5OH).

 

Alkol, etil alkol ve alkol olarak da adlandırılan etanol (EtOH), mayalar tarafından şekerlerin fermantasyonu ile üretilen, alkollü içeceklerde bulunan alkolün temel türüdür. Nörotoksik, psikoaktif bir ilaçtır. Yeterli miktarda tüketildiğinde alkol zehirlenmesine neden olabilir.

Etanol hafif bir kimyasal kokuya sahip uçucu, yanıcı, renksiz bir sıvıdır. Antiseptik, çözücü (solvent), yakıt olarak kullanılır ve düşük donma noktasından dolayı, termometrelerde ve antifriz olarak kullanılmaktadır. Basit bir moleküldür, hidroksil (OH) grubuna bağlı etildir (iki karbonluCH3-CH2-). Yapısal formülü, CH3-CH2-OH dır (C2H5OH

Etanol olarak da bilinen etil alkol, renksiz hoş kokusuyla yanıcı bir sıvı özelliği taşımaktadır. Günümüzde birçok farklı alanda kullanıma sahip etil alkol hakkında tüm merak edilenleri araştırdık. Alkol denince ilk akla gelen etil alkol hakkında her şey.

Etil alkol; etanol olarak da adlandırılan berrak, renksiz, hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı özelliğine sahip alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür.

 

 

ETİL ALKOL NEDİR?

Etanol veya tahıl alkolü olarak da adlandırılan etil alkol, genel adıyla alkollere verilen organik bileşiklerdir. Kimyasal formülü C2H5OH olarak bilinen etil alkolün moleküler ağırlığı 46.06844(232) g/mol olarak bilinmektedir. Önemli bir endüstriyel kimyasal olarak kullanılan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer organik kimyasalların sentezinde, otomotiv sektöründe, kozmetik sektöründe ve tıp alanında yaygın olarak tercih edilmektedir. Etil alkol aynı zamanda insanları sarhoş edici içeceklerin yapımında kullanılmaktadır.

Etil Alkol üretemi iki ana süreçten oluşmaktadır. Bunlardan ilki karbonhidratların fermantasyonu (alkollü içeceklerin yapımında kullanılan yöntem) diğeri ise etilen hidratasyon işlemidir. Fermantasyon, büyüyen maya hücreleri tarafından karbonhidratların etanole dönüşümünü içermektedir. Endüstriyel alkol üretimi için fermente edilen başlıca hammaddeler pancar ve şeker kamışı gibi şeker mahsulleri ve mısır gibi tahıl mahsüllerini kapsamaktadır. Etilenin hidrasyonu; bir etilen ve buhar karışımının yüksek sıcaklık ve basınçta asidil bir katalizör üzerinden geçirilmesiyle elde edilmektedir.

Fermantasyon veya sentez yoluyla üretilen etil alkol, seyreltik bir sulu çözelti halinde elde edilir ve fraksiyonel olarak konsantre edilmelidir. Saf etil alkol hoş bir eterik kokuya ve yakıcı tada sahip yanıcı bir sıvı özelliği taşımaktadır. (kaynama noktası 78.5 derece, 173.3 F) Orta miktarda bir etil alkol kasları gevşeterek beynin önleyici aktivitelerini azaltarak belirgin bir uyarıcı etki üretmektedir. Büyük miktarlarda kullanılması durumunda koordinasyon ve yargıyı bozarak sonunda koma ve ölüme sebep olabilmektedir. 

 

ETİL ALKOL NE AMAÇLI KULLANILIR?

 

* Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip etil alkol, birçok el dezenfektanın da ve tıbbı mendillerde kullanılmaktadır.
* Etanol (etil alkol) aynı zamanda antisptik ve dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.
* Etil alkol, etilen glikol zehirlenmesi veya metil alkol zehirlenmesi durumlarında panzehir olarak kullanılmaktadır.
* Suda çözünmeyen birçok ilaç genellikle etil alkol içerisinde kolaylıkla çözülmektedir. Örneğin etil alkol (%1 ila %25 arasında değişen konsantrasyonlarda) bazı analjezikler ve ağız gargaralarında çözücü olarak kullanılmaktadır.
* Etil alkol eğlence amaçlı ağız yoluyla tüketilen birçok alkollü içeceğin ana bileşeni olarak kullanılmaktadır. (bira, şarap, viski, vodka, rakı) 
* Etil alkol, kaygıyı azaltarak insanlarda öfori hissi yaratan psikoaktif bir ilaç görevi üstlenmektedir. Bunun beraberinde bilişsel fonksiyonları bozarak merkezi sinir sistemi (CNS) depresanı olarak işlev göstermektedir.
* Etanol (etil alkol) endüstriyel olarak etil esterler, asetik asit, dietil eter ve etil aminlerin üretiminde kullanılmaktadır.
* Etil alkol hem polar hemde polar olmayan bileşikleri çözme kabiliyeti sayesinden yaygın bir şekilde iyi bir çözücü olarak kullanılmaktadır.
* Etil alkolün erime noktası -114.1 derece olmasından dolayı çeşitli laboratuvarlarda soğutma banyolarında bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok termometrede aktif sıvı görevi göstermektedir.
* Etanol, kozmetik ve güzellik ürünleri endüstrisinde cilde yardımcı olmak için koruyucu losyonlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
* Etili bir çözücü olmasından dolayı boyalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır ayrıca organizmaların ihlalini önlemek için temizlik malzemelerinde sıklıkla tercih edilmektedir.
* Bazı karışımlara renk katkısı olarak kullanılabileceği gibi bazı gıdalarda lezzetlendirici olarak tercih edilmektedir. 

 

ETİL ALKOLÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

 

Diğer adları: Etanol, bitkisel alkol, EtOH, Hidroksietan
Etil Alkol Kimyasal Formülü: C2H5OH
Etil Alkol Molekük Ağırlığı: 46.06844(232) g/mol
Etil Alkol Erime Noktası: -114,1 santigrat derece
Etil Alkol Kaynama Noktası: 78,37 santigrat derece

Etil alkol, monohidrik bir birincil alkol olarak bilinmektedir. Etanol olarak da adlandırılan bu alkol çeşidi -117.3 derece erime noktasına ve 78.5 derece kaynama noktasına sahiptir. Sı ile her oranda karışabilme özelliğine sahip etanol, sadece sudan zorlukla ayrılmaktadır. Öte yandan tamamen su içermeyen etil alkole mutlak etanol denilmektedir. Tüm alkollü içeceklerin aktif bileşeni olarak bilinen etil alkol, aynı zamanda öksürük şuruplarında, toniklerde ve tentür iyot gibi birçok ilaç yapımında iyi bir çözücü olmasından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. Az miktarda saf etanolün tüketilmesi öldürücü olabilmektedir.

 

ETİL ALKOLÜN TARİHİ

 

Etil alkol ilk olarak 1892 yılında karbon zincirinin adı "etan" ve "ol"  bileşimlerinin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla halk arasında etanol olarak adlandırılan bu bileşim kombinasyonu yüzyıllardır birçok farklı alanda kullanım imkanı doğurmuştur. Metil alkolde tıpkı etil alkol gibi aynı kuralları takip etmektedir. Sonuç olarak tüm etanoller alkol ancak tüm alkoller etanol değildir.


 

 

 

 

ETİL ALKOLÜN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

 ÇÖZÜCÜ OLARAK ETİL ALKOL:
Etil alkol: mutfak özleri, uçucu yağlar, tentürler ve konsantreler gibi farklı ürün grupları için güvenli bir şekilde çözücü olarak kullanılabilmektedir. Gıda sınıfında bir dezenfekte olarak kullanılabilen bu bileşen, ekstrakları ve tentürleri kirletebilecek safsızlıkları en aza indirgemektedir. Etil alkol genellikle BHO ve CO2 ekstraksiyonları yapılırken son yıkama işlemi olarak kullanılmaktadır.

ANTİSEPTİK OLARAK KULLANIMI:
Alkol (etanol), ıslak mendillerde ve el temizleyici jellerde en yaygın  kullanılan antiseptiktir.  Etanol proteinlerini denatüre ederek ve lipidleri eriterek organizmaları öldürür. Çoğu bakteri, mantar ve virüse karşı etkilidir. Bununla birlikte, alkol (etanol) bakteri sporlarına karşı etkisizdir.

PANZEHİR OLARAK KULLANIMI:
Alkol (etanol), metanol (3 karbonlu alkol) ve etilen glikol (antifriz) zehirlenmelerine karşı bir panzehir olarak verilebilir. Bu durumda etanol oral ya da IV uygulanabilir. IV etanol tercih edilir.

TIBBİ ÇÖZÜCÜ OLARAK KULLANIMI:
Yüksek konsantrasyonlu etanol, suda çözünmeyen birçok ilaç ve ilgili bileşiği çözmek için kullanılır. Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesici ilaçlar ve gargaraların sıvı preparatları% 1 ila% 25 konsantrasyonda etanol ile eritilebilir. Asetaminofen (parasetamol), demir takviyeleri, ranitidin, furosemid, manitol, fenobarbital, trimetoprim / sülfametoksazol ve öksürük şurupları dahil olmak üzere 700’den fazla sıvı ilaçta etranol bulunur.

 

KEYİF VERİCİ OLARAK KULLANIMI:
Aslında alkol santral sinir sistemi depresanıdır. Bu gözle baktığımızda alkol, en çok tüketilen psikoaktif ilaçlardan biridir. Vücuttaki etanol miktarı,  birim kan hacmi başına etanolün ağırlığı olarak ifade edilir (blood alcohol content, BAC. Az miktarda etanol, genel olarak öfori ve rahatlamaya neden olur. Bu aşamada  insanlar konuşkan ve bastırılmamış duygularla hareket ederler ve yargılama-karar verme yetenekleri bozulmuştur. Yüksek dozlarda (BAC> 1 g / L ve fazlası), alkol (etanol), duyu ve motor fonksiyon bozukluğu, bilişsel fonksiyonlarda bozulma (cognitive), uykuya eğilim, bilinç kaybı ve ölüm olasılığı üreten bir merkezi sinir sistemi depresanına dönüşür.

 

 

ETİL ALKOLÜN ETKİLERİ NELERDİR?

 

Büyük miktarda etanol tüketilmesi durumunda metobolik süreç ciddi oranda yavaşlamaktadır. Aynı zamanda merkezi sinir sistemi bastırılmaktadır. Bu durum nihayetinde kordinasyonların azalmasına, uyuşukluğa ve sersemliğe vb. neden olmaktadır. Bazen alkol tüketimi canlılarda kısa süre içerisinde ölüme sebebiyet verebilmektedir. Az miktarda metanol kullanımı, tıpkı etanolde olduğu gibi ölüme yol açabilmektedir. Metanol karaciğerlere ulaştığında oksitlenmektedir. Metanol, insan vücudunun gücreleriyle hızlı şekilde reaksiyona girerek pıhtılaşmalara ve protoplazmanın pıhtışalmasına neden olmaktadır. 

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow