Ekinoks nedir? Ekinoks'ta neler olur?

Ekinoks nedir? Ekinoks'ta neler olur?

 

 

 

Ekinoks olayı yılda iki kez gerçekleşir. İlkbahar ekinoksu (ilkbahar ılımı olarak da isimlendirilir) Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın, sonbahar ekinoksu (sonbahar ılımı olarak da isimlendirilir) ise sonbaharın ilk günü olarak kabul edilir.

Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Ekinoks aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği anda gerçekleşen bir olaydır. Güneş bu anda Kuzey Yarımküre’yi ve Güney Yarımküre’yi eşit miktarda aydınlatır.

 

Aydınlanma çemberi, Güneş’in Dünya’yı aydınlattığı bölge ile karanlıkta kalan bölge arasındaki hatta verilen isimdir. Aşağıdaki videoda yıl boyunca Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında aydınlık çemberinin hareketindeki değişim görülüyor.

Videoda 23 Eylül 2010’da gerçekleşen sonbahar ekinoksunda ve 20 Mart 2011’de gerçekleşen ilkbahar ekinoksunda aydınlanma çemberinin tam olarak kutuplardan geçtiği ve bu tarihte güneş ışınlarının Ekvator’a dik açıyla geldiği, 21 Aralık 2010’da gerçekleşen kış gündönümünde güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne, 21 Haziran 2011’de gerçekleşen yaz gündönümünde ise Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla geldiği görülüyor (ekinoks ve gündönümü tarihleri Greenwich saatine göre verilmiştir).

 

 

Dünya’nın dönme ekseni, yörünge düzlemine dik değildir. Bu nedenle Dünya’nın Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi çakışmaz, aralarında 23,5 derecelik bir açı vardır. Eğer Dünya eksen eğikliğine sahip olmasaydı güneş ışınları yıl boyu Ekvator’a dik açıyla ulaşırdı.

Eksen eğikliğinden dolayı güneş ışınlarının Dünya üzerindeki bir noktaya geliş açısı yıl boyunca değişir. Dünya’da farklı mevsimlerin görülmesinin nedeni bu durumdur.

 

 

EKİNOKS'UN ASTROLOJİK ETKİLERİ

 

 


Ekinoks zamanları biz astrologlar için her zaman önemlidir. Ekinoks zamanlarından kastım; Güneş'in Koç ve Terazi'ye geçtiği zamanlardır. Bu geçiş zamanları not eder, o geçiş anının gökyüzü haritasını çıkartır ve sadece altı aylık sürecin nasıl geçeceğine dair analizler yaparız. Bu ekinoksların başladığı ana göre çıkan haritalara da İngrees haritalar denir.

Giriş haritaları; Koç giriş ya da Terazi giriş haritalarıdır. Güneş bu sene Terazi burcunda 22 Eylül günü saat 15:31'de giriş yaptı ve bu ana göre çıkardığımız gökyüzü haritası; hem bireysel hayatlarımızda, hem Türkiye, hem de Dünya gündeminde 3 aşağı 5 yukarı neler olabileceğini öngörebilmemize yardımcı olacaktır. Aslında Güneş'in tam Terazi burcuna geçtiği dakika ve saniye 6 aylık kaderimiz yazılmış oldu. Her zaman olduğu gibi ana akslar genel tema ve konuların neler olabileceğine dair bilgiler içerirler. Ankara'ya göre çıkartılan doğum haritasında yükselenin (ASC) KOVA olması; ülkenin hareket alanının ne olacağına, ne yapmak istediğine işaret eder. Burada Kova burcu olması; özgürlükleri, insan haklarını, teknolojiyi, icatları, hümanizmi, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, ufoları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostlukları, arkadaşlıkları, internet dünyasını sembolize eder. Demek ki 6 aylık süreçte elimizin altında olacak konular bunlar. Kova burcunun yönetici gezegeni olan Satürn'ün 12'nci Ev'de yer alması ise elimizin altında olacak bu konuların kaderinin ne olacağını gösterir. 12'nci Ev; kısıtlamalar, engeller, kontrol dışı durumlar, kapalı yerler, hastaneler, hapishaneler ile ilgilidir.

 

 

Özgürlükle ilgili bazı sınavlar verilebilir ya da stresli durumlar oluşabilir. Özellikle Satürn'ün Oğlak burcunda olması, bazı kuralların getirilebileceğine işaret edebilir. Daha çok kuralların olduğu bir özgürlükten söz edilebilir. Yine aynı şekilde internet kullanımına ilişkin kurallar gelebilir. Derneklerle ilgili yeni kurallar söz konusu olabilir. Bu dönem; farklı, değişik, marjinal kişilerin ön planda olacağı bir zaman dilimidir. Fakat bu marjinal ve farklı, değişik kişilerin; kendilerini ifade ederken, konuşurken, yazarken kullandıkları kelimelere çok dikkat etmeleri gerek. Tabii Satürn burada hem geri harekette, ayrıca hem Plüton (12'nci Ev) ile, hem de Mars (2'nci Ev) ile de sert bir kontağı var. Bunların hepsini değerlendirecek olursak, bu 6 aylık süreçte ekonomik anlamda birtakım önlemlerin alınabileceğini düşünebiliriz. Ekonomik anlamda toparlanmayı, güç kazanmayı, bazı yöntem ve hamlelerde değişimler olmasını da bekleyebiliriz. Birçok göstergenin 12'nci evde yer alması, bu 6 aylık süreçte özellikle salgın hastalıklar (koronavirüs) konusunda da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Yeni birtakım kurallar, kısıtlamalar ya da daha ciddi tedbirlerin alınabileceğini düşünebiliriz. Kova burcu Türkiye haritasında ise 8'inci evde yer alıyor. 8'inci Ev ise dünya astrolojisine göre vergiler-borçlar-krediler, faizler, cinayetler ve ölümlerle ilgilidir. Ki haritada Güneş de 8'inci Ev'de yer alıyor. Bu da önemli ekonomik hamlelere işaret ediyor. Özellikle Merkür–Mars ve Satürn arasındaki açı kalıbı; hızlı aksiyonlara, çok hızlı alınabilecek kararlara işaret ediyor.

 

 

Fakat hem Mars, hem de Satürn'ün geri harekette oluşu; alınabilecek kararların uzunca bir süre uygulanmayacağına işaret ediyor. Bu kararlar daha çok ekonomik anlamda güçlenmek, yapılanmak adına olabilir. Bu yapılanmalar; özellikle vergiler ve faiz oranları ile ilgili olabilir. Aslında harita buram buram ekonomi ve finans kokuyor. 6 aylık dönemde ciddi ekonomik hamleler, yaptırım gücü yüksek atılımlar olacağını düşünebiliriz. Ekonomik olarak ciddi bir değişim, dönüşüm süreci geçirebiliriz. Ay'ı incelediğimizde ise; 10. Ev'de ve Yay burcunda duruyor ve Antares sabit yıldızı ile birlikte yer alıyor. Antares, kraliyet yıldızlarından biridir. Kraliyet yıldızları çok büyük başarılar ve zenginlik vaat eder. Ve savaşla ilgili bir yıldızdır. Fakat kraliyet yıldızları –ki bunlar 4 tanedir- bir anlaşma ile çalışır. Vaat ettiği başarının olabilmesi için yıldızın temsil ettiği konuları yerine getirmek gerekir. Antares yıldızının anlaşması ise, aşırılıklardan kaçınmaktır. Eğer ki düşünmeden, dürtüsel hareket edilmez ve aşırılıklara kaçılmazsa; çok büyük, devasa başarılar vaat eder. Bu başarı genel olarak askeri alanda da olabilir. Bu 6 aylık süreçte askeri alanda ciddi hareketlilik söz konusu olabilir. Savaşa dair işaretler söz konusu olabilir ya da en azından böyle bir atmosfer oluşabilir. Fakat haritanın genelinde Mars-Satürn ve Merkür'ün öncü burçlarda olmasından dolayı; bu atmosferin uzun sürmeyeceğini, saman alevi gibi birden başlayıp biteceğini söyleyebiliriz.

 

 

Kaynak:
https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=52248
https://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Sseason.html

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow